Giới Thiệu Kinh – Sách

Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn

Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn

GN – Lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ-tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời…
Điều kiện để chứng được Pháp Hoa?

Điều kiện để chứng được Pháp Hoa?

Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát có nghĩa là Bồ-tát Phổ Hiền khuyên người phát tâm trì kinh Pháp Hoa. Người…
Bát kỉnh pháp

Bát kỉnh pháp

Một trong những vai trò phục hưng xã hội và cách mạng văn hóa của Đức Phật, điều mà đôi…
Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội

Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội

Trải qua hàng nghìn năm du nhập và phát triển trên đất nước ta, Phật giáo đã góp phần hình…
Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà

Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói…
48 Pháp niệm Phật

48 Pháp niệm Phật

01. NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN: Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp…
150 Bài Kệ Xưng Tán Phật

150 Bài Kệ Xưng Tán Phật

Bản Việt dịch Nhứt Bá Ngũ Thập Tán Phật Tụng [一百五十讚佛頌] Người dịch: Thích Như Điển Thế Tôn tối thù…
100 Bài Kệ Tụng Về Hiền Thánh Tập

100 Bài Kệ Tụng Về Hiền Thánh Tập

Cúi đầu tất cả xuất thế gian Ba cõi tối tôn biển công đức Lửa trí hay thiêu phiền não…
5 bí quyết cần khám phá trước khi chết – John Izzo

5 bí quyết cần khám phá trước khi chết – John Izzo

Nhiều người phải mất cả đời để khám phá bí quyết sống và khi đã biết được đâu là điều…
Back to top button
Close
Close